Overschrijding beroepstermijn B&W door beroep na afloop eerste en halverwege tweede gepubliceerde termijn?


Bij besluit van 8 juli 2014 hebben GS van Zeeland besloten de raad van de gemeente Terneuzen een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 3.8, lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) ertoe strekkende dat het door de raad bij besluit van 1 juli 2014 vastgestelde bestemmingsplan "Bedrijventerrein Zaamslag-West" niet in werking treedt. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Gedeputeerde staten betogen dat het beroep van burgemeester en wethouders niet-ontvankelijk is, omdat dit…

Verder lezen
Terug naar overzicht