Overtreding Landsverordening voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering


Dat X stelt dat het zich heeft ingespannen om tijdig aan de voorschriften van art. 46 Lwtf te voldoen, tast de conclusie van de CBA niet aan dat X de overtreding heeft begaan. De voorschriften van art. 46 lid 1 en 2 behelzen geen inspanningsverplichting, maar eisen waaraan X binnen de in de wet- en regelgeving daartoe gestelde (overgangs)termijnen had moeten voldoen. Verder volgt uit de Lwtf niet dat een bestuurlijke boete eerst kan worden opgelegd nadat een aanwijzing conform art. 48 lid 3…

Verder lezen
Terug naar overzicht