Overzicht arresten HR over burgerlijk procesrecht in 1990-1992 (1995.2030)


De uitspraken zijn gerangschikt per onderwerp en betreffen:

a. de bevoegdheid van de rechter in een geschil te oordelen;

b. wat is recht in de zin van artikel 99 RO (cassabel);

c. beginselen van behoorlijk procesrecht (hoor en wederhoor, onpartijdigheid van de rechter).

Wordt vervolgd.

WPNR 95/6164, blz. 31 (deel I)

Verder lezen