Overzicht arresten HR over burgerlijk procesrecht in 1990-1992 (1995.2052)


De uitspraken zijn gerangschikt per onderwerp en betreffen:

a. ontvankelijkheid/rechtsingang (beroep per fax mogelijk, niet per modem);

b. totstandkoming en aantasting van vonnissen, gezag van gewijsde, procedure door deelgenoot ten behoeve van de gemeenschap (één kan procederen onafhankelijk van anderen, voor wie een onherroepelijk vonnis wel bindende kracht heeft);

c. verstek en verzet

Wordt vervolgd.

G.R. Rutgers en J.E. Bosch-Boesjes

WPNR 95/6165, blz. 43 (deel II)

Verder lezen