Overzicht fiscale faciliteiten bij bedrijfsopvolging (1998.26.3815)


Bij de schenking of vererving van ondernemingsvermogen kan niet alleen de heffing van inkomstenbelasting, maar ook heffing van successierechten aan de orde komen. Voor beide soorten heffingen bestaan faciliteiten die uitstel en/of kwijtschelding van de verschuldigde belasting kunnen meebrengen. Ten behoeve van het overzicht zet Strik de faciliteiten in geval van overgang van ondernemingsvermogen naast elkaar. Vier situaties worden globaal besproken, te weten:

1. De schenking van ab-aandelen.

2. De schenking van een IB-onderneming.

3. De vererving van…

Verder lezen