OZB: gehuurde grond (1997.41.3457)


A exploiteert zijn bedrijf in een pand dat is gebouwd op grond die van de gemeente wordt gehuurd. De looptijd van de huurovereenkomsten bedraagt telkens één jaar. Volgens Hof Den Haag moet A onroerendezaakbelasting betalen over de waarde van het pand, nu niet aannemelijk is dat de reeds jaren voortgaande huurverlengingen binnen afzienbare tijd zullen eindigen. Bovendien is de gemeente bereid de aan A toekomende huurrechten ook aan een eventuele koper van het bedrijf toe te kennen en is het pand feitelijk niet verplaatsbaar.

Hof Den Haag; 25 juli…

Verder lezen