OZB ook als de woning nog niet af is (1997.47.3516)


A laat een woning bouwen. Op 1 januari is de bouw tot ongeveer 70% gevorderd. A krijgt een aanslag OZB, gebaseerd op de waarde van de grond plus 70% van de waarde van de woning. A meent dat de woning voor de OZB pas gaat meetellen als de woning geheel is afgebouwd.

Het Hof oordeelt dat de waarde van de onroerende zaak in de heffing van de OZB dient te worden betrokken vanaf het moment dat de eigenaar de zaak feitelijk in gebruik kan nemen. Van feitelijk…

Verder lezen