Pachtnormenbesluit aangepast


Met ingang van 31 oktober 2001 is het Pachtnormenbesluit 1995 wederom aangepast. Het Pachtnormenbesluit vloeit voort uit de Pachtwet en regelt de maximaal toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen. De laatste wijziging dateerde van 1998.

De pachtprijzen voor los land worden met 15% verhoogd met een maximum van ƒ 125 (euro 56, 72) per hectare per jaar. Tevens zijn nieuwe regionale pachtnormen vastgesteld, die de maximaal aanvaardbare pachtprijs per regio aangeven.

Voor agrarische bedrijfsgebouwen worden de huidige pachtprijzen, bij gelijkblijvende doelmatigheid, met 16, 5% verhoogd.

De prijs per punt voor agrarische woningen wordt verhoogd met ƒ 0, 85 (euro 0, 39) tot ƒ 6, 65 (euro 3, 02).

De nu vastgestelde stijging is in lijn met de driejaarlijkse gefaseerde verhoging van de pachtprijzen voor los land die in 1992 is ingezet. Rekening is gehouden met de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer om de verhoging van de prijzen voor los land tot 15 procent te beperken in plaats van de 20 procent in het oorspronkelijke voorstel.

Persbericht Ministerie van LNV; 30 oktober 2001;

Verder lezen