Pachtwet en Pachtnormenbesluit


De Wet houdende wijziging van de Pachtwet en het Pachtnormenbesluit 1995 zijn in werking getreden met ingang van 31 oktober 1995.

Stb; 1995; 514

Stb; 1995; 515

Verder lezen