Pakket Belastingplan 2017 aangenomen door de Tweede Kamer


Samenvatting

Op 17 november 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de volgende fiscale wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2017:

 • Belastingplan 2017;

 • Overige fiscale maatregelen 2017;

 • Fiscale vereenvoudigingswet 2017;

 • Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen;

 • Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met zelfstandige aansluiting.

Aangenomen amendementen zorgen ervoor dat:

 • de verhoging van het tarief van de afvalstoffenbelasting geen doorgang vindt;

 • het voor innovatieve starters (startups) gemakkelijker wordt om aandelenoptierechten uit te betalen aan werknemers;

 • activiteiten met betrekking tot (biologische) gewasbeschermingsmiddelen de innovatiebox deelachtig kunnen worden (tijdstip nader te bepalen bij Koninklijk Besluit);

 • vervroegd aflossen op een spaar- of beleggingshypotheek zonder dat hier een fiscale boete op staat ook mogelijk wordt zonder dat de leningnemer hoeft te verhuizen;

 • consumenten en bedrijven die geen gebruik maken van het verlaagd tarief voor laadpalen, niet daarvoor betalen door een algemene verhoging uit de energiebelasting;

 • de energie-investeringsaftrek (tijdelijk) wordt verlaagd.

Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen dan wel overgenomen, waarbij de regering wordt verzocht om:

 • de evaluatie van de werkkostenregeling een jaar te vervroegen en in 2017 uit te voeren;

 • kapitaalvlucht naar box 2 intensief te monitoren en zo nodig snel met maatregelen te komen;

 • opties uit te werken om woningcorporaties vrij te stellen van overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting voor hun DAEB-activiteiten;

 • bij de implementatie van de CFC-regels in het kader van de Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) een variant van model A in de Nederlandse wetgeving op te nemen;

 • voor mensen wier leenbijstand voor 1 januari 2017 is omgezet in een gift, toeslagen hebben moeten terugbetalen en daardoor buiten…

Verder lezen
Terug naar overzicht