Pand in maatschap blijft buiten periodiek verrekenbeding (2008.43.2007)


Partijen hebben in hun huwelijksvoorwaarden een periodiek verrekenbeding opgenomen die nimmer is uitgevoerd. Verrekend diende te worden onverteerd inkomen uit arbeid en vermogen. Na de echtscheiding ontstaan er geschillen tussen partijen.
De vrouw, fysiotherapeute, had tijdens het huwelijk het contract dat zij had met het ziekenfonds in het kader van haar beroep, aan een derde verkocht. De verkoopopbrengst levert volgens de rechtbank s-Hertogenbosch inkomsten op. Er is sprake van inkomsten die direct samenhangen met de door de vrouw uitgeoefende fysiotherapiepraktijk. De gerealiseerde verkoopopbrengst was…

Verder lezen