Pandrecht (2012.20.2001)


Is de bank gerechtigd een volmacht te gebruiken om namens kredietnemer zekerheid te vestigen op vorderingen?
Pandgever aanvaardt in 2008 een kredietofferte van de bank, waarin is bepaald dat de pandgever een pandrecht op al haar vorderingen vestigt. De pandgever verbindt zich daarnaast om al haar toekomstige vorderingen aan de bank te verpanden. De Algemene Bepalingen van Pandrecht van de bank zijn van toepassing verklaard. Deze bepalen dat de pandgever aan de bank een onherroepelijke volmacht verstrekt om de door de bank te bepalen vorderingen aan zichzelf te verpanden. …

Verder lezen
Terug naar overzicht