Pandrecht op aandelen rust na vereffening door substitutie op liquidatiesaldo (2010.38.2006)


A BV en B BV zijn aandeelhouder van houdstermaatschappij C BV en bezitten allebei 10% van de aandelen in D BV. 
C BV leent een bedrag van levensverzekeraar V, tot zekerheid waarvan A BV en de overige aandeelhouders van C een pandrecht aan V verstrekken op 75.000 aandelen in D BV.  In de leningsovereenkomst is bepaald dat alle gestelde zekerheden na vijf jaar vervallen. 
Wanneer C in gebreke blijft, eist V het door haar geleende bedrag op. Echter tevergeefs. V schrijft de aandeelhouders van C…

Verder lezen
Terug naar overzicht