Partiële nietigheid afspraken wegens ontbreken toestemming RvT


Geschil over de rechtsgeldigheid van afspraken tussen een woningstichting en een aannemer inzake de aankoop van bouwgrond. Het hof oordeelt dat een deel van de afspraken nietig is, wegens het ontbreken van voorafgaande toestemming van de RvT van de woonstichting. Met betrekking tot de overeengekomen “bemiddelingsvergoeding” kan geen beroep op (partiële) nietigheid worden gedaan, omdat deze vergoeding te nauw samenhangt met de koopovereenkomst.

Achtergrond
Een Woonstichting koopt grond van Vastgoed BV. De RvT van de Stichting geeft toestemming voor de koop.

Bij de koop…

Verder lezen
Terug naar overzicht