Passend toewijzen: uitdaging of blok aan het been


Woningcorporaties verwachten dat de passendheidstoets negatieve effecten zal hebben. Slechts 70% van de vrijkomende sociale huurwoningen wordt nu passend toegewezen. Vanaf 1 januari 2016 moeten corporaties aan minstens 95% van de mensen met potentieel recht op huurtoeslag een woning toewijzen met een huur onder de aftoppingsgrens (€ 575,87 voor een- en tweepersoonshuishoudens en € 618,24 voor grotere huishoudens). Corporaties die nu nog niet voldoende passend toewijzen krijgen tot 2018 de tijd om de achterstand in te lopen.

Huidige situatie

Uit het onderzoek…

Verder lezen
Terug naar overzicht