Pensioen en einde arbeidsovereenkomst

Door ontslag eindigt voor werknemer meestal de deelname aan de pensioenregeling bij werkgever. Werknemer bouwt dan geen pensioen meer op in die regeling. Werknemer kan de opgebouwde pensioenaanspraken overdragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Bouwt werknemer een periode geen pensioen op, dan kan een pensioengat ontstaan. De Pensioenwet kent drie verschillende typen van de pensioenovereenkomst: een uitkeringsovereenkomst, een kapitaalovereenkomst en een premieovereenkomst (ook wel beschikbarepremieregeling). Het is voor werknemer van belang om zicht te hebben op de gevolgen van ontslag voor zijn pensioenaanspraken en te onderzoeken of hij mogelijke pensioenschade kan beperken of op werkgever kan verhalen.

Uitgelicht

Pensioenschade (ATP Services B.V./Werknemer)
Als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen door werkgever kent kantonrechter een billijke vergoeding toe aan werknemer. Het zag ernaar uit dat het lange dienstverband van werknemer zou doorlopen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd als werkgever niet ernstig verwijtbaar…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Billijke vergoeding

Einde van rechtswege door overlijden

B-grond Langdurige arbeidsongeschiktheid

Het fiscale loonbegrip

Criteria overgang van onderneming

Gevolgen overgang van onderneming

Transitievergoeding

Verder lezen
Terug naar overzicht