Pensioen (fiscaal)

Pensioenopbouw wordt fiscaal gefaciliteerd. De bijdrage van werkgever in de pensioenregeling is onbelast en de eigen bijdrage van werknemer kan van het brutoloon worden afgetrokken. Voorwaarde is dat de pensioenregeling binnen de fiscale grenzen blijft. Gaat de pensioenregeling daaroverheen, dan is mogelijk de hele pensioenaanspraak belast. De pensioenrichtleeftijd is 67 jaar, maar wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. In een pensioenregeling kan een andere pensioenleeftijd zijn opgenomen. De pensioengrondslag is het loon van werknemer. Wat valt daaronder? Het einde van de arbeidsovereenkomst en de uitzending van werknemer naar het buitenland hebben gevolgen voor de pensioenopbouw.

Uitgelicht

Verhoging pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar
De pensioenrichtleeftijd wordt met ingang van 1 januari 2018 verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is sinds 1 januari 2014 gekoppeld aan de levensverwachting en kan jaarlijks worden verhoogd als de levensverwachting stijgt.
Besluit van 21 december 2016 tot…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Pensioen (civiel)

Nederlander werkend in het buitenland

Wet arbeid en zorg

Arbeidsongeschiktheid

Pensioen en einde arbeidsovereenkomst

Transitievergoeding

Vergoeding einde dienstverband

Fiscaal loonbegrip en werkkostenregeling

Verder lezen
Terug naar overzicht