Percentage heffings- en invorderingsrente voor het vierde kwartaal 2008


Het percentage heffings- en invorderingsrente voor het vierde kwartaal 2008 is vastgesteld op 5,45. Ten opzichte van het derde kwartaal 2008 betekent dit een verhoging met 0,30%.

Stcrt 2008, nr 171 blz. 10

Verder lezen