Permanente bewoning recreatiewoningen voorwaardelijk toegestaan (2002.49.2279)


Bespreking van de brief van de minister van VROM met betrekking tot permanente bewoning van recreatiewoningen. Permanente bewoning is alleen toegestaan als op de locatie ook een gewone woning mag staan en wordt voldaan aan de eisen voor bestaande woningen in het Bouwbesluit en in andere regelgeving.

Een uitzondering vormen nieuw te ontwikkelen complexen van recreatiewoningen waarbij recreatief gebruik verzekerd is. De handhaving van het verbod op permanente bewoning door gemeenten moet gebeuren op basis van actuele bestemmingsplannen. De VROM-inspectie houdt extra toezicht in gemeenten waar het gedoogbeleid wordt…

Verder lezen