Naar de inhoud

Personalia

Benoemingen

Bij KB de dato 23 september 2013 zijn benoemd tot

notaris te

Arnhem (protocol mr. T.A. Ritsema m.i.v. 15 oktober 2013

mevrouw mr. E.M. Dutmer, kandidaat-notaris (1995)

wonende te

6542 SN Nijmegen, Bredestraat 3

Zwolle (protocol mr. J. van Leeuwen) m.i.v. 15 oktober 2013

mr. T.A. Ritsema, thans notaris te Arnhem

wonende te

7345 CM Wenum Wiesel, Wieselse Enkweg 10

Aanwijzing toegevoegd notaris

Bij ministerieel besluit de dato 17 september 2013 is de aanwijzing tot

toegevoegd notaris goedgekeurd van

Doetinchem (protocol mr. L. Kamps) met ingang van datum beëdiging

mr. R.A.H. Raedeman.

Etten-Leur (protocol mr. R.G.P.M. van den Eijnden) met ingang van datum beëdiging

mr. G.B.P. Goerée.

Toewijzing protocollen

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft bij besluit d.d. 12 september 2013 op grond van artikel 15 van de Wet op het notarisambt besloten het protocol en de overige notariële bescheiden van prof. mr. W.G. Huijgen, tot 1 april 2013 notaris te ‘s-Gravenhage, m.i.v. 20 september 2013 toegewezen aan mr. C.A. de Zeeuw, notaris te ‘s-Gravenhage.

Eervol ontslag op verzoek

mr. J. van Leeuwen, notaris te

Zwolle, met ingang van 15 oktober 2013

(KB 23/09/2013)

mr. T.A. Ritsema…