Personen- en familierecht

Personen- en familierecht: een introductie

Onder de term personen- en familierecht worden alle regelingen begrepen die betrekking hebben op individuele personen en de verhoudingen binnen een familie, zoals rechtsbevoegdheid, handelingsbekwaamheid, huwelijk, echtscheiding, alimentatie, ouderschap, gezag, adoptie en voogdij. Deze zaken worden geregeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Hoewel in een ander boek van het BW (Boek 4) geregeld, kan het erfrecht ook worden gerekend tot het personen- en familierecht. Het erfrecht omvat de vermogensrechtelijke gevolgen van de overgang van het vermogen van de erflater op een of meer erfgenamen. Denk aan erfgenaamschap, regels omtrent de verdeling en afwikkeling van nalatenschappen en het maken van een testament.

Personen-en familierecht: wet- en regelgeving 

Het personen- en familierecht wordt beheerst door (onder meer) de volgende wet- en regelgeving:

 • Boek 1 BW
 • Boek 4 BW
 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
 • Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)
 • Haags Kinderbeschermingverdrag 1961 (HKV 1961)
 • Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKV 1996)
 • Wet Conflictenrecht Afstamming (WCA)
 • Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 (Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime)
 • Haags Adoptieverdrag 1993
 • Haags Erfrechtverdrag 1989
 • Haags Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen 1980 (HKOV)

Wat biedt Sdu u op het gebied van personen- en familierecht?

Wij tonen u graag een selectie van de Sdu-vakinformatie op het gebied van personen- en familierecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

 

Zo is tijdschrift REP (Relatierecht en Praktijk) volledig gericht op de pragmatische praktijkjurist. Naast inzichtelijke artikelen en het handige wetgevingsoverzicht, bevat REP signaleringen in de volgende categorieën:

 • Relatierecht algemeen
 • Relatievermogensrecht
 • Alimentatie
 • Ouders en kinderen (afstamming, gezag, zorg)
 • Fiscaal/financieel
 • Procedurele aspecten
 • IPR (Internationaal privaatrecht)
 • Erfrecht

Personen- en familierecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

  • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
  • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie