Echtscheiding

Wanneer twee personen die in het burgerlijk huwelijk zijn getreden willen scheiden, betekent dat dus dat het burgerlijke huwelijk wordt beëindigd en zij opnieuw zouden mogen huwen voor de burgerlijke staat. Het kerkelijke huwelijk wordt hier buiten beschouwing gelaten. Huwelijk, scheiding, alimentatie (partner- en kinderalimentatie) en aanverwante zaken zijn geregeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en vallen onder het personen- en familierecht.

Scheiden wanneer huwelijk duurzaam is ontwricht

Een scheidingsprocedure begint met een verzoekschrift van een advocaat aan de rechter en wordt alleen gehonoreerd wanneer de verbintenis ‘duurzaam is ontwricht’, als het onmogelijk is om het huwelijk voort te zetten door bemoeilijkte verhoudingen. De rechter stelt vast of er sprake is van duurzame ontwrichting.

Indien er een zitting plaatsvindt, kunnen beide partners een advocaat inhuren en de juridische strijd aangaan, of kiezen voor mediation waar een vaststellingsovereenkomst uitkomt waarmee de advocaat in samenwerking met de rechter het huwelijk ontbindt.

Alimentatie

Na een echtscheiding blijft de onderhoudsplicht overeind, dat is de verplichting om voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen in de vorm van alimentatie. Dat gebeurt meestal in een geldbedrag, maar kan ook in natura en wordt vastgesteld door de rechter, veelal aan de hand van het Trema-rapport.

  • Kinderalimentatie is een financiële regeling voor de verzorging en opvoeding van de kinderen.
  • Partneralimentatie. Hoewel kinderalimentatie voorgaat, zijn ex-echtgenoten ook wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. De ex-partner die geen of nauwelijks inkomen heeft, kan partneralimentatie vragen.

Scheiden van tafel en bed

Vanwege (bijvoorbeeld) financiële of godsdienstige overwegingen kan er gekozen worden voor een scheiding van tafel en bed. De echtgenoten blijven dan getrouwd, maar bepaalde rechten en plichten die zijn verbonden met het huwelijk gelden dan niet meer. Scheiden van tafel en bed leidt na een bepaalde periode tot een definitief einde van het huwelijk.

Wat biedt Sdu u op het gebied van echtscheiding?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van echtscheiding. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren. 

Echtscheiding in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(2.286 artikelen)

Uit het archief