Personenrecht

Personenrecht: een introductie

Het  personenrecht vormt samen met het familierecht het rechtsgebied personen- en familierecht. Het valt onder het burgerlijk recht. Deze twee gebieden zijn sterk met elkaar verbonden. Het personenrecht regelt het rechtspersoon van de individu en richt zich op individuele persoon. Het familierecht is gericht op verhoudingen binnen een familie. Onbekwaamheid van een individu is bijvoorbeeld een thema in het personenrecht, maar kan het familierecht raken wanneer de onbekwaamheid van het individu effect heeft op een gezinssituatie. 

Belangrijke thema’s  in het personenrecht

  • Persoonlijkheidsrechten. Persoonlijkheidsrechten hebben vaak een grondslag in fundamentele vrijheden. Denk aan intellectuele eigendomsrechten en het recht op eerbied voor het lichaam, op eerbied voor het lijk, op eerbiediging van het privéleven en op vrije meningsuiting. 
  • Naamswijziging. Het personenrecht voorziet in wet- en regelgeving omtrent het wijzigen van voornaam of achternaam.
  • Handelingsbekwaamheid is in tegenstelling tot wilsbekwaamheid een juridische term. Handelings(on)bekwaamheid is vastgelegd in het personenrecht. Men kent verschillende categorieën handelingsonbekwamen.

Wat biedt Sdu op het gebied van personenrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van het personenrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

In OpMaat Persoon- en Familierecht vindt u naast nieuws en officiële publicaties ook jurisprudentie uit de «JPF», artikelen over de rechtspraktijk uit de REP en commentaar op de wet- en regelgeving uit het Sdu Commentaar Relatierecht.

Personenrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(160 artikelen)

Uit het archief