Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder BV: bewijslastverdeling


A verkoopt zijn bedrijf aan C BV tegen een stamrecht ten gunste van A. B is enig directeur/aandeelhouder van C BV.

C BV komt haar verplichtingen uit bovenvermelde overeenkomst niet na. A stelt B persoonlijk aansprakelijk voor de schade wegens wanprestatie. De Rechtbank wijst de vordering toe.

Het Hof stelt A in de gelegenheid te bewijzen dat B bij het aangaan van de overeenkomst wist, althans redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen.

In cassatie stelt de Hoge Raad…

Verder lezen