Pilot gezamenlijke inspecties IGZ en Inspectie SZW


Verpleeghuizen krijgen inspecteurs op bezoek van twee inspectiediensten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de zorg, de Inspectie SZW controleert op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. Dit najaar (2016) gaan de Inspectie SZW en de IGZ samen bij twintig verpleeghuizen op bezoek (pilot). Zij gaan daar vooral de psychogeriatrische afdelingen inspecteren. De thema’s bij deze inspecties zijn: 1. de sociale veiligheid. Voor zowel de cliënten als de medewerkers; 2. de inzet en deskundigheid van personeel. Is de werkdruk acceptabel en zo niet, wat zijn hiervan de gevolgen voor de zorg en voor de medewerkers? 3. het omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen. De inspecties worden onaangekondigd uitgevoerd en iedere inspectie houdt eigen verantwoordelijkheid. De inspecties willen met deze pilot bereiken dat wanneer bestuurders maatregelen nemen om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren, het wenselijk is dat ze daar ook het arbo-beleid in betrekken en verder verbeteren. En andersom. In 2017 evalueren de inspecties de pilot. Hierna beslissen ze of ze verder zullen gaan met gezamenlijke bezoeken. 

Bron: igz.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht