Plaatsvervulling in de tweede groep (2000.46.2407)


In de beantwoording van een rechtsvraag stelt de auteur dat in de tweede groep plaatsvervulling optreedt ten behoeve van de afstammelingen van vooroverleden broers en zusters van de erflater. Dat die plaatsvervulling niet aan de orde zou zijn ingeval alle broers en zusters zijn overleden, zoals door Asser-Van der Ploeg-Perrick (1996) nr 37 wordt gesteld, is volgens de auteur niet juist.

M.J. van Mourik

WPNR 2000/6420 blz. 728

Verder lezen