Planschade en benoeming StAB tot deskundige?


Bij besluit van 16 maart 2012 hebben B&W van Oudewater aan [wederpartij] een tegemoetkoming in planschade ten bedrage van € 33.750,00 toegekend. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Het college betoogt allereerst dat de rechtbank, door uit te gaan van het advies van de StAB en zelf in de zaak te voorzien, inbreuk heeft gemaakt op de goede procesorde of het beginsel van fair play. Het college voert aan dat ter zitting van de rechtbank is vastgesteld…

Verder lezen
Terug naar overzicht