Planschade en in casu bevatten wijzigingsbevoegdheid en plantoelichting een concreet beleidsvoornemen


Bij besluit van 18 mei 2015 hebben B&W van Weesp het verzoek van appellant A en appellant B om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant A en appellant B kunnen zich niet met dit oordeel verenigen. Daartoe voeren zij aan dat een toelichting bij een bestemmingsplan niet kan worden gezien als een bekendmaking van een concreet beleidsvoornemen, zodat van voorzienbaarheid geen sprake is. Voor het geval de Afdeling hierover anders oordeelt, is volgens appellant A en

Verder lezen
Terug naar overzicht