Planschade en verrekening voor- en nadeel (afgenomen bouwdiepte?)


Bij besluit van 27 oktober 2014 hebben B&W van Medemblik het verzoek van appellant om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant was ten tijde van belang eigenaar van een perceel met woning aan het [locatie A] te Medemblik. Op 18 december 2013 heeft hij verzocht om een tegemoetkoming in planschade die hij stelt te hebben geleden als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan "Medemblik-Binnenstad", op 20 maart 2009 (hierna: het…

Verder lezen
Terug naar overzicht