Planschade en voor planvergelijking is de feitelijke situatie niet van belang; Subjectieve elementen spelen geen rol bij planvergelijking


Bij besluit van 28 september 2015 hebben B&W van Bronckhorst een verzoek van appellante om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellante betoogt onder meer dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat zij geen concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid van het advies van de SAOZ naar voren heeft gebracht. Zij voert daartoe aan dat in het advies onvoldoende rekening is gehouden met de ligging van haar landgoed en de bij de planvergelijking betrokken gronden in…

Verder lezen
Terug naar overzicht