Planschade en voorzienbaarheid (bij concreet beleidsvoornemen van ander bestuursorgaan)


Bij besluit van 3 maart 2015 hebben GS van Fryslân een verzoek van appellant om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de planologische verandering voor hem voorzienbaar was en dat de vastgestelde schade daarom voor zijn rekening dient te blijven. Appellant voert onder meer aan dat er geen concreet beleidsvoornemen is dat bekend is gemaakt. Daartoe voert appellant aan dat het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan en de Startnotitie geen beleidsvoornemens

Verder lezen
Terug naar overzicht