Plas/Valburg. Afgebroken onderhandelingen: een terugblik (2002.28.2176)


Twintig jaar geleden wees de Hoge Raad het arrest inzake Plas/Valburg, waarin zij overwoog dat het afbreken van onderhandelingen kan verplichten tot schadevergoeding. Bestond gerechtvaardigd vertrouwen dat enigerlei overeenkomst uit de onderhandelingen zou resulteren dan kon de schadevergoeding ook gederfde winst omvatten. Was dat stadium nog niet bereikt dan zouden in ieder geval de gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. In deze bijdrage laat de auteur zien of en hoe het arrest de rechtspraktijk heeft beïnvloed. Aan de orde komen de criteria aan de hand waarvan…

Verder lezen