Pleegouder zijn omvat meer dan onderhouden en geestelijke steun


Verwijzing

(FBN 1995, 75)

Erflaatster T heeft gedurende een periode van ongeveer 15 jaren de kosten van verzorging en opvoeding van haar minderjarige nicht N betaald.

N is omstreeks haar vierde verjaardag in een pleeggezin geplaatst.

T brengt daar regelmatig de weekeinden door.

Op aandrang van de moeder keert N op tienjarige leeftijd terug naar haar ouderlijk huis.

Na een jaar wordt N opnieuw op kosten van T opgenomen in het pleeggezin. Ook in deze periode brengt T regelmatig de weekeinden bij het gezin door.

Omdat…

Verder lezen