Policy brief Planbureau voor de Leefomgeving over het meer circulair maken van de voedselketen


Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in kaart gebracht welke aanpak nodig is om de voedselketen meer circulair te maken.
In de policy brief ‘Voedsel voor de circulaire economie’ onderscheidt PBL drie aangrijpingspunten om dit te bewerkstelligen:

•    Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen: Om genoeg grondstoffen te kunnen blijven produceren voor voedsel, medicijnen en biobrandstoffen, moeten we efficiënter omgaan met zowel de hulpbronnen als de meer schaarse ruimte in Nederland. Hierbij kan worden ingezet op goed bodem- en waterbeheer.
•    Beperken van…

Verder lezen
Terug naar overzicht