Positie van verkoper en koper van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen (2016.39.2002)


In het Revadap-arrest geeft de Hoge Raad duidelijkheid over de positie van verkoper en koper bij levering van zaken onder eigendomsvoorbehoud, waarmee een langlopende discussie in de literatuur wordt beslecht.

De casus is als volgt:
Verkoper V verkoopt aan paprikateler K een teeltsysteem; levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. In verband met een door de bank verstrekte financiering vestigt K een pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris en voorraden, waaronder het teeltsysteem.

Na het faillissement van K betaalt de bank – in overleg met de…

Verder lezen
Terug naar overzicht