Positieve Business case Hergebruik bodemdata


Uit het rapport van de business case hergebruik bodeminformatie blijkt dat de financiële baten van centrale ontsluiting van beschikbare bodeminformatie positief zijn. Het project is inmiddels BIDON gedoopt (BodemInformatie Delen tussen Overheid en Netbeheerders) en kent diverse werkgroepen die zich bezig houden met regie, financiering, communicatie en een informatiebehoeftenanalyse. De link richting Bodemconvenant is gelegd en ook aanknopingspunten met KIBO, het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) worden verkend.

Beheerders van kabels en leidingen graven jaarlijks meer dan 200.000 keer in…

Verder lezen
Terug naar overzicht