PPSsupport


Per 1 januari 2012 zal PPSsupport in werking treden. PPSsupport is een gezamenlijk steunpunt op het gebied van publiek-private samenwerking (pps).

Pps is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven gezamenlijk een project realiseren. Met pps is naar de doelstelling een beter eindproduct voor hetzelfde geld, of een eindproduct van dezelfde kwaliteit, maar voor minder geld realiseerbaar.

Het Ministerie van Infrastructuur heeft aangegeven dat het PPSsupport desgevraagd praktische ondersteuning geeft aan partijen in onder meer de sectoren infrastructuur, onderwijshuisvesting en de zorg. De verantwoordelijkheid voor de projecten blijft bij de desbetreffende (semi-)publieke instellingen. PPSsupport gaat ook private initiatieven voor bijvoorbeeld nieuwe infrastructuurverbindingen faciliteren. PPSsupport zal zelf ook een publiek-private samenwerking zijn.

De minister heeft de Tweede Kamer toegelicht dat het Rijk en de marktpartijen in de praktijk de nodige kennis en ervaring hebben opgedaan met publiek-private samenwerking en nu met PPSsupport zorgen dat die ervaring breder beschikbaar komt voor concrete en praktische ondersteuning in projecten. Het doel van minister Schultz is om op deze manier de drempel voor dergelijke pps-vormen verlagen.

Kamerstukken 28-10-2011 / persbericht 28 oktober 2011; brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 28 oktober 2011.

Verder lezen
Terug naar overzicht