Praktijkervaringen nieuwe pachtnormen (1997.06.2056)


De effecten van de nieuwe pachtnormen in de praktijk worden per regio aangegeven. Tevens wordt een overzicht gegeven van de pachtprijsontwikkeling bij de nieuwe pachtvormen eenmalige pacht en teeltpacht.

Landeigenaar 1997 nr 1, blz. 8

Verder lezen