Praktijkgids Allergenen - 08 Certificering


8.1 Inleiding

Veel bedrijven die levensmiddelen verwerken, hebben te maken met specifieke eisen van afnemers. Vaak wordt een gecertificeerd kwaliteitssysteem verwacht volgens bijvoorbeeld BRC, IFS of FSSC 22000. In die certificatieschema's zijn sinds enkele jaren eisen opgenomen met betrekking tot allergenen en de omgang daarmee binnen een bedrijf.

Daarnaast zijn er ook specifieke certificatieschema's om de geschiktheid van een product ('vrij-van') of dienst voor de allergische consument aan te tonen.

8.2 Algemene voedselveiligheidsstandaarden

Binnen de voedingsmiddelenindustrie worden verschillende certificatieschema's toegepast. Het biedt afnemers zekerheid dat het productieproces gewaarborgd is door toezicht van een onafhankelijke derde partij. Er bestaan vele nationale en internationale certificatieschema's. Veel schema's zijn branchespecifiek, zoals de CBL-hygiënecode voor supermarkten, QLIP-procescertificering voor zuivelproducten of GLOBALGAP voor agrarische producten. Daarnaast bestaan enkele algemene schema's die in alle bedrijven toegepast kunnen worden. Deze certificatiestandaarden hebben allemaal voedselveiligheid als basis. Een HACCP-systeem komt bijvoorbeeld in alle standaarden voor. Veel schema's hebben dan ook een behoorlijke overlap. Op details bestaan wel verschillen. Een van die details is allergenenmanagement, dat binnen de standaarden een steeds belangrijkere rol inneemt. Wanneer het voorgaande stappenplan is gevolgd, wordt voldaan aan alle eisen gesteld aan allergenenmanagement door certificatieschema's als BRC, IFS en FSSC 22000.

8.2.1 BRC Global Standard – Food 2015 (uitgave 7)

De BRC-standaard is van oorsprong een initiatief van Engelse retailers (British Retail Consortium). Tegenwoordig is de standaard wereldwijd bekend en wordt hij ook overal toegepast.

Binnen het certificatieschema zijn vele, gedetailleerde eisen voor een kwaliteitssysteem van een voedselverwerkend bedrijf opgenomen. Deze eisen zijn opgenomen in de BRC-standaard.

Een aantal eisen is dusdanig belangrijk dat daaraan voldaan moet worden om voor certificatie in aanmerking te komen of te blijven komen. Dit wordt een 'fundamental' genoemd. Een daarvan is allergenenmanagement. Dit is beschreven in diverse detailvoorwaarden in paragraaf 5.3 van de BRC-standaard. Daarnaast worden in diverse andere paragrafen ook eisen genoemd die betrekking hebben op allergenenbeheer.

Allergenenmanagement wordt als een basisvoorwaarde en onderdeel van de HACCP-analyse gezien en wordt dan ook genoemd bij de paragrafen in de BRC-standaard die daarop betrekking hebben.

Bij de introductie van uitgave 7 zijn ten aanzien van allergenenbeheer extra eisen met betrekking tot 'vrij-van'-claims opgenomen en is er meer aandacht voor het voorkomen van verwisseling van etiketten.

In de BRC-standaard worden onder 'allergenen' de stoffen verstaan die genoemd zijn in wetgeving van het land van productie of verkoop. Omdat er behoorlijke verschillen zijn tussen allergenenwetgeving van verschillende landen (zie…

Verder lezen
Terug naar overzicht