Praktijktip: blote-eigendomsconstructie houdt een deel van haar charme (1996.31.3275)


Ingeval een aandeelhouder de blote eigendom van een pand koopt en zijn BV het vruchtgebruik dan dient de aandeelhouder met ingang van 1 januari 1996 de fictieve waarde-aangroei bedoeld in art. 25b Wet IB tot zijn inkomen te rekenen. Daartegenover staat echter dat hij mag afschrijven over de volle waarde van het pand (indien de blote eigendom als bron van inkomen kwalificeert). De vennootschap mag afschrijven over het vruchtgebruik.

P.F.H. Weishaupt

BelastingMagazine nr 6, juni 1996 blz. 43

Verder lezen