Praktijkvraag echtscheiding, woning en levensverzekering (2008.20.3006)


In de praktijk worden financiële dienstverleners vaak geconfronteerd met verdelings- of verrekeningsvoorstellen waarbij geen rekening is gehouden met de fiscale consequenties. Aan de hand van een voorbeeld gaat de auteur op een aantal scenarios in.
Naar aanleiding van de geschetste casus wordt de vraag gesteld wat de fiscale gevolgen zijn van een afgesloten lijfrenteverzekering en een kapitaalverzekering eigen woning. De volgende drie situaties worden onderscheiden:
- er zijn partnerschapsvoorwaarden overeengekomen waarbij iedere goederen-gemeenschap is uitgesloten;
- er zijn partnerschapsvoorwaarden overeengekomen inhoudende een gemeen-schap van goederen…

Verder lezen