Prejudiciële beslissing inzake uitleg Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn


Het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn 2004/35/EG, ingediend in het kader van het onderzoek van het beroep dat door Gert Folk is ingesteld tegen de beschikking van de Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark (onafhankelijke rechterlijke instantie in bestuurszaken voor Stiermarken, Oostenrijk) betreffende afwijzing van een verzoekschrift op milieugebied.

Wasserkraftanlagen Mürzzuschlag GmbH exploiteert een in de rivier de Mürz in Oostenrijk gesitueerde waterkrachtcentrale, die een 1455 meter lang afvoergebied heeft. Folk is houder van een visvergunning voor die…

Verder lezen
Terug naar overzicht