Prejudiciële vraag over de levering van een onbebouwd terrein dat is ontstaan door sloop van de bebouwing met het oog op nieuwbouw


Wet OB 1968

De Hoge Raad heeft in de situatie die op 9 september 2011 voor lag geoordeeld dat krachtens de bestaande jurisprudentie de sloop zelf geen bewerking is in de zin van art. 11, lid 4, Wet OB, ook niet indien de sloop is verricht met het oog op latere nieuwbouw op de vrijkomende grond. Echter, gelet op het Don Bosco-arrest (19 november 2009, C-461/08) rijst de vraag of deze opvatting nog in overeenstemming is met de Btw-richtlijn 2006. Daarom is besloten prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie. Gevraagd is of art. 135, lid 1, letter k, van de Btw-richtlijn 2006 in samenhang gelezen met art. 12, lid 1 en 3, van die richtlijn, zo moet worden uitgelegd dat in elk geval niet van btw mag zijn vrijgesteld de levering van een onbebouwd terrein dat is ontstaan door sloop van daarop staande bebouwing, welke sloop is verricht met het oog op nieuwbouw.

HR 9 september 2011:10.02888, LJ nummer: BR7016

Verder lezen
Terug naar overzicht