Prejudiciële vragen over toepasselijkheid BIK bij B2B


In een tussenarrest matigt het hof de afgesproken incassokosten tussen twee professionele partijen. De schuldeiser verzet zich hiertegen, omdat het hof volgens hem onterecht aansluit bij het Besluit BIK.

X en Y, twee professionele partijen, maken de afspraak dat 15% incassokosten bovenop het niet geïnde bedrag worden gerekend, indien een partij zich niet aan de betalingsafspraken houdt. Y betaalt niet, waarop X de incassokosten vordert in rechte.

Het hof overweegt in een tussenarrest dat de rechter ook in een geval als het onderhavige, waarin…

Verder lezen
Terug naar overzicht