Prenatale erkenningen en nationaliteitsrecht (2001.35.2259)


De auteur richt zich in zijn bijdrage met name tot het notariaat; waar het gaat om verzoeken van cliënten een akte van erkenning van een kind op te maken. Per 1 januari 2002 zullen wijzigingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap in werking treden; die onder meer tot gevolg hebben dat erkenning van een kind van een vreemdeling door een Nederlander niet langer van rechtswege tot gevolg heeft dat het kind de Nederlandse nationaliteit krijgt. Achtergrond van de schrapping van dit thans wel bestaande nationaliteitsgevolg is de strijd tegen schijnerkenningen. …

Verder lezen