Presentatie Belastingplan 2003


Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2003 gepresenteerd. Hieronder volgt een overzicht van de voorgestelde belastingmaatregelen.

- het gecombineerde tarief voor de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen gaat omhoog voor de eerste en tweede schijf. In 2003 bedraagt het gecombineerde tarief van de eerste schijf 32, 90% (thans 32, 35%) en van de tweede schijf 37, 95% (thans 37, 85%). Het tarief van de derde (42%) en vierde schijf (52%) blijft gelijk;
- de algemene heffingskorting wordt verhoogd met EUR …
Verder lezen