President Rechtbank Arnhem 03-10-2000 (Van Steenbeek), RvdW KG 2000, 237


Concurrentie (Onrechtmatige).

Een zelfstandig pianostemmer (A) heeft van een pianobedrijf, waar hij als werknemer heeft gewerkt, een stemklantenkring tegen vergoeding overgenomen. Een andere pianostemmer (B) heeft de klanten van het pianobedrijf schriftelijk benaderd om pianostemwerk voor hem te verrichten. A stelt dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie en vordert in kort geding een verbod. De president overweegt dat het beginstel van vrije concurrentie hier niet opgaat, omdat er sprake is van onrechtmatige concurrentie. B wist namelijk dat A de klanten, die hij ook bediende als werknemer voor het eerdergenoemde pianobedrijf, tegen een vergoeding had overgenomen. Bovendien had B redelijkerwijze moeten begrijpen dat A voor zijn inkomen grotendeels afhankelijk was van zijn werk voor die klantenkring. De president wijst de vordering toe.

Verder lezen
Terug naar overzicht