President Rechtbank Assen 28-01-1999, JAR 1999, 43 (Le Poole)


Schorsing. Ontbinding gewichtige redenen. Goed werkgeversschap. Beoordeling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 43.

Een commercieel directeur (drie jaar in dienst) wordt geschorst omdat de werkgever geen vertrouwen in hem heeft. De werknemer stelt dat de werkgever niet als een goed werkgever heeft gehandeld omdat schorsing demotiverend werkt en er geen sprake is van een ernstige vertrouwensbreuk. De werknemer heeft nadat hij de directeur algemene zaken veelvuldig heeft vervangen, om een gesprek gevraagd omdat hem niet duidelijk was wat er van hem werd verwacht. Na twee gesprekken is er overeenstemming bereikt en hebben zich geen problemen meer voor gedaan. Daarna is hij volkomen onverwacht geschorst. Hij vordert in kort geding tewerkstelling. De president overweegt dat uit de gespreksverslagen niet blijkt van een gebrekkig functioneren van de werknemer en ook is niet gebleken dat er in de periode na de gesprekkien iets is voorgevallen. De president acht het standpunt van de werkgever dan ook niet sterk. Hoewel niet is in te schatten hoe de kantonrechter over het ontbindingsverzoek zal oordelen, bestaat er gerede kans dat hij het verzoek zal toewijzen op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Bovendien zal tewerkstelling in dit stadium tot een onwerkbare situatie leiden omdat de werknemer samen met de directeur algemene zaken het managementteam vormt. De president wijst de vordering tot tewerkstelling af en veroordeelt de werknemer in de proceskosten.

Verder lezen
Terug naar overzicht