President Rechtbank 's-Gravenhage 15-05-2001 (Paris), Prg. 2001, 5713


Loon. Ziekte (verhaal werkgever op veroorzaken ongeval).

Een verkeersvlieger overkomt een verkeersongeval ten gevolge waarvan hij volledig arbeidsongeschikt raakt. De werkgever betaalt gedurende het eerste ziektejaar het volledige netto salaris (NLG 80.876,33) en vordert dit bedrag van de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van het ongeval. De verzekeringsmaatschappij erkent de aansprakelijkheid doch betaalt slechts de helft van het bedrag (NLG 40.000,--). De werkgever vordert in kort geding betaling van het volledige salaris vermeerderd met de wettelijke rente. De verzekerings- maatschappij stelt dat de werknemer reeds voor het ongeval een hoog ziekteverzuim had en dat bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid rekening moet worden gehouden met de medische ziektegeschiedenis voorafgaand aan het ongeval. Bovendien heeft de werkgever geen enkele activiteit tot de reïntegratie ontwikkeld en ontbreekt een spoedeisend belang. Op grond van het rapport van de door de werkgever en de verzekeringsmaatschappij ingeschakelde neuroloog is de president van oordeel dat de klachten van de werknemer het directe gevolg zijn van het ongeval. Met betrekking tot de reïntegratieactiviteit van de werkgever stelt de UVI dat er geen arbeidsmogelijkheden zijn voor de werknemer en dat er geen sprake is van reïntegratie zodat er voor de werkgever geen inspanningsverplichting is. De president trekt dan ook in twijfel of de verzekeringsmaatschappij in de bodemprocedure bewijs kan leveren van het bestaan van arbeidsmogelijkheden en wijst de vordering van de werkgever toe

Verder lezen
Terug naar overzicht