President Rechtbank 's-Gravenhage 23-11-1999 (Van Delden), JAR 2000, 12


Concurrentiebeding (octrooirecht). Loon.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 12.

Een werknemer, hoofd afdeling research en development, weigert na beëindiging van zijn dienstverband de octrooiaanvraag voor een octrooi in Amerika te ondertekenen. De werknemer is volgens de octrooiaanvraag in Nederland de enige uitvinder en gold destijds als enige contactpersoon. Conform de Amerikaanse Octrooiwetgeving is de aanvraag ten name van de werknemer ingediend met de bedoeling dat hij de aanvraag onmiddellijk aan de werkgever zou overdragen, na ondertekening van de benodigde documenten. De werkgever vordert in kort geding veroordeling tot ondertekening van de aanvrage. De president stelt voorop dat een werkgever niet alleen een geslaagd beroep op art. 12 ROW kan doen indien de door de werknemer verrichte werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit het aanwenden van zijn bijzondere kennis tot het doen van uitvindingen, doch ook indien dit deel uitmaakt van het feitelijke takenpakket van de werknemer. Hiervan is in dit geval sprake, nu de begeleiding van de productontwikkeling tot de taak van de werknemer behoorde. Bovendien is gezien de geringe grootte van de afdeling van de werknemer (zes werknemers) het niet aannemelijk dat hij zich alleen maar met leidinggeven bezig hield. Overigens is werknemer ook op grond van art. 8 en 11 ROW gehouden de documenten te ondertekenen omdat hij als aanvrager dient te worden beschouwd, nu de werkgever destijds met zijn toestemming octrooi heeft aangevraagd en verkregen. De werknemer heeft in dit verband geen recht op een vergoeding omdat van uitvindingen gedaan in het kader van een dienstbetrekking in de regel mag worden aangenomen dat het overeengekomen loon een vergoeding voor het missen van aanspraak op octrooi inhoudt. De werknemer heeft geen omstandigheden aangevoerd die afwijking van deze hoofdregel rechtvaardigen. De president veroordeelt de werknemer tot ondertekening van de documenten op verbeurte van een dwangsom van NLG 5.000,-- per dag.

Verder lezen
Terug naar overzicht